მთავარი
სერვისიარქიტექტურა და დიზაინი
არქიტექტურა და დიზაინი

ჩვენ გთავაზობთ:

ტერიტორიის გამოყენების ანალიზი, შეფასება და ტექნიკური - ეკონომიკური დასაბუთება
 გეგმარებითი ხაზების დაზუსტება და კორექტირება
  არქიტექტურული პროექტი
 ინტერიერი და მხატვრულ-დიზაინერული გადაწყვეტა
  კონსტრუქციული ნახაზის პროექტი
  საინჟინრო ქსელების პროექტი
  მშენებლობის ორგანიზაცია
 3D ვიზუალიზაცია ანიმაციის გამოყენებით

გარდა ამისა, "გეოგრაფიკი"-ს არქიტექტორთა ჯგუფი კონსულტაციას გაგიწევთ ურბანული და არქიტექტურული დაგეგმარების სამართლებრივი და ნორმატიული უზრუნველყოფის
საკითხებთან დაკავშირებით.