მთავარი
პროდუქტებიაერო გადაღება და ორთოფოტოები
აერო გადაღება და ორთოფოტოები

საქართველო: მაშტაბი – 1:30 000, რეზოლუცია– 0.5 მ, RGB, კამერა - ADS 40, წელი-2007;

მაშტაბი – 1:12 000, რეზოლუცია – 0.5 მ, პანქრომატული, კადრული კამერა, წელი - 2000-2001;

მაშტაბი – 1:35 000, რეზოლუცია – 0.5 მ, პანქრომატული, კადრული კამერა, წელი - 2000-2001;

თბილისი ცენტრალური ნაწილი: მასშტაბი – 1:10 000, რეზოლუცია – 0.13 მ, RGB, კამერა ‑ ADS 40, წელი -2007;

მასშტაბი – 1:30 000, რეზოლუცია – 0.5 მ, RGB, კამერა - ADS 40, წელი - 2007;

მასშტაბი – 1: 8 000, რეზოლუცია – 0.12 მ, RGB, კამერა  - DMC, წელი – 2006-2007;

მასშტაბი – 1:40 000, რეზოლუცია – 0.5 მ, პანქრომატული, კამერა  - DMC, წელი- 2005;

მასშტაბი – 1:12 000, რეზოლუცია – 0.2 მ, RGB, კადრული კამერა , წელი -2000;

აეროპორტი: მასშტაბი – 1:12 000, რეზოლუცია – 0.5 მ, RGB, კადრული კამერა, წელი -2000;

ძველი თბილისი: 1:5 000 scale, რეზოლუცია – 0.47 მ, პანქრომატული, კადრული კამერა, წელი 1996.

12000_020_1
თბილისი, რეზოლუცია – 0.2 მ

3000_050_3
თბილისი, რეზოლუცია – 0.5 მ

5000_020_1
ქუთაისი, რეზოლუცია – 0.2 მ

აჭარა: მასშტაბი – 1: 40 000, რეზოლუცია – 0.65 მ, RGB, კამერა - DMC, წელი - 2005;

ქუთაისი: მასშტაბი – 1:5000, რეზოლუცია – 0.10, 0.20, და 0.50 მ, პანქრომატული, კადრული კამერა, წელი - 2000-2001;

ბათუმი: მასშტაბი – 1:5 000, რეზოლუცია – 0.10, 0.20 და 0.51 მ, პანქრომატული, კადრული კამერა, წელი - 2000-2001;

ფოთი: მასშტაბი – 1:5000, რეზოლუცია – 0.10, 0.20 და 0.51 მ, პანქრომატული, კადრული კამერა, წელი - 2000-2001;

 

სხვა ტერიტორიები:

2007, აგვისტო:

ყარსი–ახალქალაქი რკინიგზა მასშთაბი – 1:12 000, რეზოლუცია – 0.25 მ, RGB, კამერა - ADS 40;

ხუდონის ჰიდრო ელექტროსადგური - მასშტაბი – 1:30 000, რეზოლუცია – 0.5 მ, RGB, კამერა -ADS 40;

წინანდალი - მასშტაბი – 1:10 000, რეზოლუცია – 0.1, RGB, კამერა - ADS 40.

2005, ოქტომბერი:

წყნეთი, ახალდაბა, კოჯორი, წავკისი, შინდისი, ტაბახმელა  - მასშტაბი – 1:8000, რეზოლუცია – 0.12 მ, RGB, კამერა - DMC;

კაზრეთის მაღარო -  მასშტაბი – 1:8000, რეზოლუცია – 0.12 მ, RGB და ინფრაწითელი, კამერა - DMC;

მდინარე მაშავერას ხეობა - მასშტაბი – 1:12 000, რეზოლუცია – 0.19 მ, RGB და ინფრაწითელი, კამერა - DMC;

ბაკურიანი, მიტარბი - 1:32 000 მასშტაბი, რეზოლუცია – 0.5, RGB, კამერა - DMC.