მთავარი
კომპანიაკომპანიის ისტორია
კომპანიის ისტორია

გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი "გეოგრაფიკის" მოღვაწეობა საქართველოში გეო-ტექნოლოგიების პოპულარიზაციასა და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას ემსახურბა.

1998 წლიდან "გეოგრაფიკი" აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოში სივრცითი ინფორმაციის მართვის ტექნოლოგიების განითარებასა და დანერგვას. კომპანიას გააჩნია გამოცდილება და საშუალება დიდი რაოდენობით სივრცითი მონაცემების მოპოვების, დამუშავების და ანალიზის კუთხით, რაც ამ მონაცემების სრულიად ახალ ინფრომაციად გარდაქმნის საშუალებას იძლევა.

2002 წლიდან "გეოგრაფიკი" მომხმარებელს სთავაზობს უფრო ფართო სპექტრის მომსახურებას გეოსაინფორმაციო სისტემების ფორმირებაში, გეომონაცემთა ბაზების მართვაში, გის-ის პროექტების განხორციელებაში, დარგობრივი სისტემების განვითარებაში და მომხმარებელზე ორიენტირებული პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნაში.

2004 წლიდან "გეოგრაფიკი" კვლავ აფართოვებს საქმიანობის არეალს და მომხმარებელს სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს – აგეგმვებიდან მართვის სისტემებამდე.

"გეოგრაფიკი" თითქმის ყველა სფეროს ეხება და უფრო მრავალმხრივს ხდის მომსახურების სპექტრს. გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა, ქალაქთგეგმარება და არქიტექტურა, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები, ინფრასტრუქტურა, უძრავი ქონების ბაზარი, განათლება, კულტურული მემკვიდრეობა, მუნიციპალური მართვა, საგანგებო სიტუაციები, თავდაცვა და უშიშროება, ჯანდაცვა და სოციალური სფერო – ეს ის კონკრეტული მიმართულებებია, სადაც `გეოგრაფიკმა~ ბოლო წლებში მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია და თვალნათლივ წარმოაჩინა გის ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობა.