მთავარი

 

 

გის და დზ საკონსულტაცი ცენტრი ”გეოგრაფიკი” გიწვევთ დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XIX საერთაშორისო კონფერენციაზე

XIX საერთაშორისო კონფერენცია

თარიღი: 13 ნოემბერი 2018, 09:30 – 18:00, საქართველო, თბილისი 

 

რეგისტრაცის ფორმა განრიგი დეტალურად

 

 

 

დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XIX საერთაშორისო კონფერენცია13
ნოე
18
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVIII საერთაშორისო კონფერენცია10
ნოე
17
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVII საერთაშორისო კონფერენცია11
ნოე
16
ყველა სიახლე