მთავარი
პროგრამებიArcInfo, ArcEditor, ArcView-ს გაფართოებები
ArcInfo, ArcEditor, ArcView-ს გაფართოებები

გაფართოებების გამოყენებით მნიშვნელოვნად იზრდება ArcGIS Desktop-ის შესაძლებლობები. სპეციალიზირებული ინსტუმენტების საშუალებით ხდება ისეთი ფართომასშტაბიანი და სპეციფიური ამოცანების შესრულება, როგორიცაა გეოპროცესინგი, სამგანზომილებიანი ანალიზი, ზედაპირის ანალიზი, ქსელური ანალიზი და რუკების ავტომატიზირებული შექმნა.

 

მიიღეთ სრული ინფორმაცია ArcGIS Desktop-ის გაფართოებების შესახებ

 

უკან დაბრუნება