მთავარი
პროგრამებიArcGIS Explorer
ArcGIS Explorer

ArcGIS Explorer არის გის ინფორმაციის შესწავლის, ვიზუალიზაციისა და გაზიარების მარტივი საშუალება, რომლის ჩამოტვირთვაც უფასოდ შესაძლებელია ESRI-ს საიტიდან. ArcGIS Explorer - ის გამოყენებით მოსახერხებელია შექმნილი მონაცემების ფართო აუდიტიორიისათვის გაზიარება.

ArcGIS Explorer - ის გამოყენებით შესაძლებელია:

ArcGIS Online - ის მზა რუკებისა და ფენების გამოყენება ახალი რუკების საფუძვლად
რუკების შედგენა არსებული მონაცემებისა და კარტოგრაფიული სერვისების მონაცემების შეზავებით
არსებულ რუკაზე ფოტოების, ანგარიშების, ვიდეოების და სხვა სახის ინფორმაციის დამატება
სივრცითი ანალიზის ჩატარება (მაგალითად, ხილვადობის გამოთვლა, მოდელირება, სიახლოვის გამოთვლა)

 

უკან დაბრუნება