მთავარი
კომპანიაგეოსაინფორმაციო სისტემებისა ...
გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების მომხმარებელთა X საერთაშორისო კონფერენცია

კონფერენციის დღის განრიგი

 

09:00- კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია  

09:25 – კონფერენციის გახსნა და მისასალმებელი სიტყვები

 

სექციის წამყვანი – გ. გოცირიძე

09:30 - 10:10  მ. ხურციძე "გეოგრაფიკი" – 10 წლის მოღვაწეობის შედეგები (გეოგრაფიკი)

10:10 - 10:50  ვ. გავეცკი – ESRI და მისი მიმართულებები (ESRI)

10:50 - 11:20  ვ. ზაიცევი – Leica Geosystems-ის აეროგადამღები სენსორები (Leica Geosystems)

11:20 - 11:35  ა. კონიაშვილი, გ. გოცირიძე – პირველი მუდმივმოქმედი GPS რეფერენს-სადგური საქართველოში (ჯეოინჟინერინგი, გეოგრაფიკი)

11:35 - 12:05 – შესვენება - ყავით

 

სექციის წამყვანი – მ. ხურციძე

12:05 - 12:25  ს. წიქარიშვილი – თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

12:25 - 12:40  დ. გიორგაძე, ი. სონღულია – მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის საქმიანობის მიმოხილვა (მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია)

12:40 - 12:55  ი. უგულავა – ჯეოლენდის პროდუქტების მიმოხილვა (ჯეოლენდი)

12:55 – 13:15  მ. გვილავა, თ. ბაკურაძე EnviroGRIDS @ BSC: შავი ზღვის წყალშემკრები აუზის მოდელირებისა და დაკვირვების სისტემის დანერგვა გრიდ-პლატფორმაზე (გეოგრაფიკი)

13:15 - 13:45 შესვენება – ყავით

 

სექციის წამყვანი – გ. გოცირიძე

13:45 - 14:05  კ. ამირეჯიბი – გის-ტექნოლოგიები ურბანულ დაგეგმარებაში (გეოგრაფიკი)

14:05 - 14:25  ლ. თუმანიშვილი – გის-ი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში (საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო)

14:25 - 14:40  გ. მიქელაძე – გეო-ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება გარემოსდაცვით პროექტებში (გის-ლაბი)

14:40 - 15:00  ჰ. ერიციანი – ძლიერი ქარების რისკის შეფასება გის-მეთოდებით (GeoCom)

15:00 - 15:20  მ. ელაშვილი, თ. გოდოლაძე, ზ. ჯავახიშვილი – გის-ის და დისტანციური ზონდირების გამოყენება სეისმურობის მრავალმხრივი ანალიზისათვის (სეისმური მონიტორინგის ცენტრი, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

15:20 - 15:50შესვენება – ყავით

 

სექციის წამყვანი – მ. ხურციძე

15:50 - 16:05  ნ. არევაძე, მ. ზანგალაძე – გის და მონაცემთა ბაზების პროექტების მიმოხილვა (იდეა დიზაინ ჯგუფი)

16:05 - 16:20  ჰ. მანანდიანი – გის-ის გამოყენება გეო-ქიმიურ ანალიზში (GeoCom)

16:20 - 16:40  მ. წიკლაური – კორპორატიული გის-ი (გეოგრაფიკი)

16:40 – კონფერენციის შეჯამება

17:00 – გამოფენის გახსნა