მთავარი

 

 

გის და დზ საკონსულტაცი ცენტრი ”გეოგრაფიკი” გიწვევთ დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XX საერთაშორისო კონფერენციაზე

XX საერთაშორისო კონფერენცია

თარიღი: 13 ნოემბერი 2019, 09:30 – 18:00, საქართველო, თბილისი 

 

რეგისტრაცის ფორმა განრიგი დეტალურად

 

 

 

დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XX საერთაშორისო კონფერენცია13
ნოე
19
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XIX საერთაშორისო კონფერენცია13
ნოე
18
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVIII საერთაშორისო კონფერენცია10
ნოე
17
ყველა სიახლე