მთავარი

 

 

გის და დზ საკონსულტაცი ცენტრი ”გეოგრაფიკი” გიწვევთ დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVIII საერთაშორისო კონფერენციაზე

XVIII საერთაშორისო კონფერენცია

თარიღი: 10 ნოემბერი 2017, 09:30 – 18:00, საქართველო, თბილისი 

 

რეგისტრაცის ფორმა განრიგი დეტალურად

 

 

 

დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVIII საერთაშორისო კონფერენცია10
ნოე
17
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVII საერთაშორისო კონფერენცია11
ნოე
16
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVI საერთაშორისო კონფერენცია09
ნოე
15
ყველა სიახლე